Dane Osobowe

 

 

W tej informacji zastosowaliśmy zwroty

 

My”, czyli Zymetria sp. z. o. o.  Dane naszej firmy znajdziesz pod adresem www.zymetria.pl

 

Ty”, czyli członek naszych społeczności badawczych. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia badań rynkowych.

 

Klient”, zewnętrzna organizacja – na ogół firma – zlecająca nam prowadzenie badań rynkowych swoich produktów, bądź usług.

 

 

1. Zymetria – administrator Twoich danych osobowych.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zymetria spółka Zymetria sp. z o.o. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować się, prosimy skorzystaj z danych kontaktowych podanych poniżej

 

klubzdrowia@zymetria.pl

 

2. Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe:

 

Jako Administrator wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj, prosimy z następujących danych kontaktowych:

- adres: Zymetria sp. z o.o., ul. Dobra 11/12/14, 00-384 Warszawa
- adres email: gdpr@zymetria.pl

 

 

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie

 

 

4. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe? 

 

Nasze społeczności zostały stworzone w celu prowadzenia przez nas badań rynkowych dla naszych klientów – jest to pierwszorzędny cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Biorąc udział w naszym panelu wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych w tym celu.

 

W ramach naszej działalności badawczej, Twoje dane osobowe będą mogły być wykorzystane do tak zwanego profilowania. W naszym przypadku oznacza to automatyczne podejmowanie decyzji o zakwalifikowaniu Cię, bądź nie, do badania - na podstawie Twoich danych znajdujących się w naszych bazach.

 

Możemy je również przetwarzać w celach drugorzędnych, takich, jak:


- Rozliczenia finansowe

- Badania wewnętrzne satysfakcji panelistów

- Audyty lub postępowania wyjaśniające,

- Wdrożenia mechanizmów kontroli biznesowej i zarządczej,

 

 

5. Wymóg podania danych

 

Podanie danych osobowych w celach opisanych powyżej jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie zapewnić Ci udziału w administrowanej przez nas bazie danych, ani stworzyć Twojego profilu, przez co nie będziesz otrzymywać zaproszeń do udziału w jakichkolwiek aktywnościach w naszej społeczności.

 

 

6. Jakiego rodzaju dane będziemy gromadzić ?

 

Przetwarzamy następujące dane, które w części, lub całości są Twoimi danymi osobowymi:

 

1. Identyfikacją Panelisty – imię, nazwisko, dane teleadresowe, Twój wizerunek – o ile go dobrowolnie zamieścisz w swoim profilu. Zwróć uwagę, iż część z danych możesz wprowadzić dobrowolnie.

 

2. Twoje dane demograficzne, takie, jak wiek, płeć, zainteresowania, sytuacja zawodowa,

 

3. Wszelkie odpowiedzi, jakich udzielasz w prowadzonych przez nas badaniach, niezależnie od ich formy.

 

4. Dane pozwalające nam na weryfikację jakości świadczonych przez nas usług w odniesieniu do jakości udzielanych przez Ciebie odpowiedzi.

 

 

7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe? 

 

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych do klientów. Otrzymują oni przede wszystkim wnioski płynące z naszych badań, wraz ze zagregowanymi danymi dla wszystkich Panelistów biorących udział w danym badaniu, czyli w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Zatem, o ile nie powiemy Ci tego jednoznacznie w momencie rozpoczęcia badania, żadne Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do klientów. Niektóre badania będą wymagać odstępstwa od tej zasady – w takim przypadku za każdym razem przed rozpoczęciem badania poinformujemy Cię, jakie dane osobowe i w jakim celu chcemy przekazać oraz poprosimy Cię o zgodę na to.

 

Twoje dane osobowe możemy przekazywać do różnych podmiotów, lub organów:

 

1. W ramach naszych usług będziemy korzystać z usług podwykonawców, przetwarzających dane osobowe na nasze zlecenie, w szczególności, innym spółkom z Grupy Zymetria, dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z nami jako Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

 

2. Które potrzebują Twoich danych dla wykonania określonej czynności. Mogą być to na przykład transakcje płatnicze, usługi kurierskie i pocztowe.

 

3. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

 

8. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

 

Dane będą przetwarzane w celach badawczych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

 

W odniesieniu do usługi administrowania przez nas bazą panelistów Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

 

 

9. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 

1. Prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

 

2. Prawo żądania sprostowania danych,

 

3. Prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

 

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

 

5. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

6. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Najprostszym sposobem realizacji tych praw jest zrealizowanie żądania poprzez wysłanie maila na adres kontaktowy podany powyżej.